Utilizator (Пользователь)
Parola (Пароль)
Introduceți codul din imagine (Введите код)

Autentificare prin M-Pass

Deținătorii semnăturii mobile și semnăturii digitale au posibilitatea să acceseze RSAL prin autentificarea cu „M-Pass”.

În atenția utilizatorilor Registrului! Persoanele autorizate (furnizorii de date) din autoritățile publice locale de ambele niveluri sunt responsabile de veridicitatea și corectitudinea datelor incluse în Registru și poartă răspundere personală, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru plenitudinea, autenticitatea, integritatea datelor, inclusiv pentru protecția datelor cu caracter personal în procesul plasării actelor administrative în Registru.

Soluții soft pentru prelucrarea fișierilor PDF:
1. Compresia fișierilor PDF scanate
2. Combinarea mai multor fișiere PDF scanate întrun singur fișier

Autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, în procesul plasării actelor administrative ce conțin date cu caracter personal, poartă răspundere pentru respectarea prevederilor Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal,  Hotărîrii Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, precum și Hotărîrea Guvernului nr.672 din 28.08.2017 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale.

Documente relevante

  • INSTRUCȚIUNE cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter personal din cadrul resursei informaționale de stat „Registrul de stat al actelor locale”
  • ORDIN 315-A din 23-04-2018 cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter personal din cadrul resursei informaționale de stat „Registrul de stat al actelor locale”
  • ORDIN 291-A din 27-04-2018 cu privire la aprobarea Politicii de securitate informațională a Registrului de stat al actelor locale
© text Cancelaria de Stat. Toate drepturile rezervate.
Creat de TRIMARAN